سخن بانی موسسه مهرکوثرزهرا(س)

  • جمعه, 13 مرداد 1396

بسمه تعالی

هدف اینجانب از تاسیس موسسه خیریه ،اول از همه رضایت خداوند و پیروی از ائمه اطهار و بزرگان دین می باشد .نام گذاری این موسسه به نام بانو فاطمه زهرا(س) کمترین کاری بود که می توانستم در مقابل نگاه مهربان خانم که در طول زندگی هفتاد و چند ساله ام به من داشته انجام دهم و در واقع نوعی ادای دین است.
انگیزه من از این کار خدمت به همنوعان و دستگیری از نیازمندانی است که در شهر زادگاهم در عین فقر آبرومندانه زندگی می کنند .کسانی که خود من جزیی از آنها و از جنس همانها هستم ،با دردهایشان آشنا هستم و می دانم خیلی از آنها تا سر حد فقر و ناتوانی رفته اند ولی از سر آبرو دم از تنگ دستی نزده اند.
اینجانب اگر میلیاردها سال از خدا عمر بگیرم و او را سپاس بگویم بازهم  کم است .اما باز هم خدا را شکر می گویم که چنین سعادتی به من داد تا دارایی ام را در راه خیر و کمک به همنوعان خود خرج کنم .چه بسا انسانهایی که سعادت و شیرینی کمک به دیگران را تا آخر عمر درک نمی کنند و از لذت به این بزرگی محوم اند.
خدایا تو را شکر می کنم و انشاالله که قبول باشد.

photo 2017 01 02 15 20 01

شماره حساب
0220835704000
شماره کارت
6037-9918-9966-0561
شماره شبا
IR 8001 7000 0000 2208 3570 4000
در باره موسسه خیریه مهر کوثر زهرا (س)

این موسسه با هدف حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه و خانواده های محروم اعم از سالمندان و زنان بی سرپرست و بد سرپرست و فرزندان آنان و ارائه خدمات حمایتی اعم از پرداخت مستمری و تهیه خوراک و پوشاک و ارائه خدمات رفاهی و تحصیلی و همچنین فراهم آوردن زمینه کارآفرینی و اشتغال مدد جویان تاسیس گردیده است.

ورود اعضاء